Rejestr TERC w formacie CSV

Niniejsza strona zawiera formularz wywołujący aplikację generującą aktualny rejestr TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Aplikacja generuje aktualny zbiór zawierający identyfikatory oraz nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju.

Aplikacja

Istotą aplikacji jest pobranie predefiniowanego i skompresowanego pliku XML, a nastepnie jego dekompresja, konwersja do formatu CSV i uzupełnienie zbioru o pełny numer TERYT (wygenerowany na podstawie przetworzonych danych).

Dodatkowo generowany jest plik CSVT, stanowiący opis typów danych w każdej kolumnie, a także jej długość i dokładność. Plik wykorzystuje się do importu danych w systemach GIS opartych o bibliotekę GDAL, np.: QGIS.

Dane wejściowe

Rejestr TERC udostępniany jest za darmo w internecie na stronach GUS w formie skompresowanego pliku XML. Plik XML zgodny jest ze specyfikacją wynikającą z opisu struktury zbioru.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <teryt>
 <catalog name="TERC" type="all" date="2015-01-01">
 <row>
  <col name="WOJ">02</col>
  <col name="POW"/>
  <col name="GMI"/>
  <col name="RODZ"/>
  <col name="NAZWA">DOLNOŚLĄSKIE</col>
  <col name="NAZDOD">województwo</col>
  <col name="STAN_NA">2015-01-01</col>
 </row>
 [...]
 </catalog>
 </teryt>

Dane wyjściowe

Efektem dzialania aplikacji jest plik CSV zawierający dane rejestru TERC. Plik wyjściowy zawiera nagłówki, a znaki zapisano z użyciem strony kodowej UTF-8. Dane oddzielone są od siebie średnikami.

Plik CSV:

TERYT;WOJ;POW;GMI;RODZ;NAZWA;NAZDOD;STAN_NA
02;02;;;;DOLNOŚLĄSKIE;województwo;2015-01-01
0201;02;01;;;bolesławiecki;powiat;2015-01-01
0201011;02;01;01;1;Bolesławiec;gmina miejska;2015-01-01
0201022;02;01;02;2;Bolesławiec;gmina wiejska;2015-01-01
0201032;02;01;03;2;Gromadka;gmina wiejska;2015-01-01
0201043;02;01;04;3;Nowogrodziec;gmina miejsko-wiejska;2015-01-01
0201044;02;01;04;4;Nowogrodziec;miasto;2015-01-01
0201045;02;01;04;5;Nowogrodziec;obszar wiejski;2015-01-01
0201052;02;01;05;2;Osiecznica;gmina wiejska;2015-01-01
0201062;02;01;06;2;Warta Bolesławiecka;gmina wiejska;2015-01-01
0202;02;02;;;dzierżoniowski;powiat;2015-01-01

Plik CSVT:

"String(7)","String(2)","String(2)","String(2)","String(1)","String(36)","String(50)","String(10)"